உத்தியோகத்தர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்புக்கள்

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தேர்தல் கடமைகளில் பணியாற்றவுள்ள மூத்த  உத்தியோகத்தர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புக்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.

குறித்த வகுப்புகள் மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலகத்தில் உதவித்தேர்தல் ஆணையாளர் ஆர்.சசீலன் தலைமையில் இடம்பெற்றுள்ளது.

தலைமை தாங்கும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு இரண்டு கட்டமாக வகுப்பு நடை பெற்று வருகின்றது.

நேற்றுக் காலையில் ஒரு தொகுதியினருக்கும் மாலையில் அடுத்த தொகுதியினருக்கும் நடைபெற்றது.

தேர்தல் காலங்களில் உத்தியோகத்தர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சட்டதிட்டங்கள், வாக்காளருக்கு எவ்வாறான முறையில் உதவுவது தொடர்பான விளக்கங்கள் இதன் போது அளிக்கப்பட்டன.


No comments

Powered by Blogger.