பெருக்கெடுத்துள்ள ஜின் கங்கை

நாட்டில் பல பகுதிகளில் பெய்து வரும் கன மழை காரணமாக ஜின் கங்கை பெருக்கெடுத்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

பத்தேகம பிரதேசத்தில் ஜின் கங்கையின் நீர் பெருக்கெடுத்து வருவதாக காலி மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவர உதவி பணிப்பாளர் இந்துக விக்ரமசிங்க இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். 


No comments

Powered by Blogger.